Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
News Highlights
 • प्रेस विज्ञप्ति ( २०७६ भाद्र ६ गते) [अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को चौथो बैठक सम्बन्धमा ] 2019-08-23

  प्रेस विज्ञप्ति ( २०७६ भाद्र ६ गते) [अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को चौथो बैठक सम्बन्धमा ]

  Read More
 • Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Ms. Veronica Cody , Ambassador of European Union to Nepal. 2019-08-21

  Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Ms. Veronica Cody , Ambassador of European Union to Nepal.

  Read More
 • Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Ms. Hou Yanqi, China. 2019-08-21

  Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Ms. Hou Yanqi, China.

  Read More
 • Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Mr. Saeed Hamdan Al-Naqbi, UAE. 2019-08-14

  Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Mr. Saeed Hamdan Al-Naqbi, UAE.

  Read More
 • सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७६ असार मासान्तसम्म । 2019-08-13

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७६ असार मासान्तसम्म ।

  Read More

Publications

Notices

News

Mof Nepal